Tuyển Chọn Những Trích Đoạn Cải Lương, Vọng Cổ Dài Hơi Hay NhấtTuyển Chọn Những Trích Đoạn Cải Lương, Vọng Cổ Dài Hơi Hay Nhất

01. Chiến Công Thầm Lặng – Châu Thanh, Phượng Hằng
02. Bạch Viên Tôn Các – Linh Vương
03. Thà Trắng Thà Đen – Chung Tử Long
04. Đào Hoa Khách – Minh Vương, Cẩm Tiên
05. Bạc Tình Lang – Chung Tử Long
06. Cỗ Xe Độc Mã – Linh Huệ, Vũ Linh
07. Nguyệt Hổ Vương 2 – Phượng Hằng
08. Cường Đạo Kiếm Khách – Chung Tử Long
09. Nhất Kiếm Bá Vương – Cẩm Tiên, Linh Vương
10. Phấn Hương Đoạt Nhãn – Linh Vương, Kiều Hoa
11. Nhan Sắc Trữ La – Linh Vương, Châu Thanh, Phượng Hằng
12. Khi Rừng Thu Thay Lá – Cẩm Tiên, Linh Vương
13. Đào Hoa Khách – Linh Vương, Kiều Hoa
14. Gánh Cỏ Sông Hàn – Linh Vương
15. Độc Thủ Đại Hiệp – Linh Vương, Kiều Hoa
16. Cỗ Xe Độc Mã – Linh Vương, Vũ Linh

Nguồn: https://jsavets.org

Xem thêm bài viết khác: https://jsavets.org/am-nhac/