[TỰ HỌC VẬT LÝ 6] HD GIẢI BÀI TẬP BÀI 10 LỰC KẾ PHÉP ĐO LỰC – TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNGDanh sách phát:
hoặc

1. Lực kế là dụng cụ dụng cụ dùng để đo lực.

2. Cách đo lực bằng lực kế

– Ước lượng cường độ lực cần đo.

– Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp.

– Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa có lực tác dụng thì kim chỉ kim loại nằm đúng vạch số 0. Cho lực cần đo vào lò xo của một lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương thẳng đứng.

3. Hệ thức lên hệ giữa trọng lực và khối lượng của một vật .

P = 10m

m=2,8 tấn = 2800kg
P=10.m = 10. 2800= 28000 N

20 thếp giấy nặng 18,4 N
1 thếp giấy nặng 18,4/20 = 0.92N
Vậy P = 0,92N
Mà P=10.m
nên m=P/10 = 0,92/10 = 0,092kg =92 g

Một hòn gạch nặng 1600g = 1,6kg
Một đóng gạch 10000 viên sẽ nặng 16000kg
m=16000kg  P=10.m = 10.16000=160000N

Nguồn: https://jsavets.org

Xem thêm bài viết khác: https://jsavets.org/giao-duc/