Phụ tùng cd 67 tháo xe giá chỉ từ 30k trở lên món.#phutungzingiare, #honda67cdcacloai,

Giá phụ tùng cho ae nhu cầu.
1. Chống đứng 500k.

2. Gác chân 500k.

3. Pô.

4. 2 tay santley ( đã bán), 2 tay daiichi 200k,

5. Cóc đèn hậu 500k.

6. Vè 2 cái 150k.

7. Bxl 700k, khóa xăng 150k, nắp xăng 150k.

8. Phuộc trước cd90 3,3tr.

9. Kèn.

10. Khóa điện 100k.

11. Ghi đông cùm 700k.

12. Yên, baga, niền đồng giá 100k.

13. Mobin, ic, xác 300k all.

14. Bxc co 300k.

15. Bồ nồi 900k.

16. Lữa 900k.

17. Gáo 300k, Đồng hồ 600k.

18. Gắp cacter 200k.

19. Cá 500k, nắp nồi 500k.

20. Bụng máy 2tr. Tặng bộ óc máy.
tks.

Nguồn: https://jsavets.org

Xem thêm bài viết khác: https://jsavets.org/xe/