Bộ môn xóc đĩa không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam,