Có nên cúng nhà mới thuê không? Đây là thắc mắc của rất nhiều