📚 Toán lớp 5|Bài 83-Bảng đơn vị đo thời gian✍️ Giúp các em nhận biết, vận dụng Bảng đơn vị thời gian vào việc đổi và tính toán đơn vị đo thời gian là như thế nào.
✔️ Mọi người nhớ Đăng ký, Like & Share ủng hộ kênh ‘Thầy Hiếu TV ’ nha!Cảm ơn mọi người rất nhiều!
———————————————————————
MỘT SỐ NHỎ VIDEO CỦA Thầy Hiếu TV:
📚Toán lớp 5-Bài 77-Thể tích hình lập phương:
📚Toán lớp 5-Bài 76-Thể tích hình hộp chữ nhật:
📚Toán lớp 5-Bài 74-Mét khối:
📚Toán lớp 5-Bài 73-Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối:
📚 Toán lớp 5-Thể Tích của Một Hình:
📚 Toán lớp 5: Bài 69-Diện tích xung quanh và Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật(Thực hành):
📚 Toán lớp 5: Bài 69-Diện tích xung quanh và Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật(Lý thuyết):
📚 Toán lớp 5-Diện tích xung quanh và Diện tích toàn phần của Hình Lập Phương:
📚 Toán lớp 5-Diện tích xung quanh và Diện tích toàn phần của Hình Lập Phương-Thực Hành:
📚 Toán lớp 4-Bài 80-Tìm phân số của một số:
📚Toán lớp 4-Bài 78-Phép nhân phân số:
📚Toán lớp 4-Bài 76-Phép trừ phân số-Khác mẫu số:
📚Toán lớp 4-Bài 75-Phép trừ phân số (cùng mẫu số):
📚Toán lớp 4-Bài 74-Phép cộng phân số-KHÁC MẪU SỐ:
📚 Toán lớp 4-Phép Cộng Phân Số – Cùng Mẫu Số:
📚Toán lớp 3-Bài 62-Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số(Tiếp theo):
📚 Toán lớp 3-Bài 61-Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
📚Toán lớp 2-Bài 64-Số bị chia–Số chia-Thương:
📚Toán lớp 2-Bài 62-Bảng chia 2. Một phần hai:
📚 Toán lớp 2-Bài 61-PHÉP CHIA:
📚 Toán lớp 2-Bài 59-Đường gấp khúc-Độ dài đường gấp khúc:
📚 Cách Đổi Đơn Vị Đo DIỆN TÍCH Cực Nhanh:
📚 Cách Đổi Đơn Vị Đo Độ Dài Cực Nhanh:
📚 Tìm x Trong Phép Tính TRỪ và CHIA:
📚 Tìm x Trong Phép Tính CỘNG và NHÂN:
📚 Toán-TÊN GỌI TỪNG VỊ TRÍ TRONG PHÉP TÍNH Cộng-Trừ-Nhân-Chia:
📚 Bảng đơn vị đo độ dài-Cách đổi đơn vị đo độ dài từ A đến Z:
📚 Luyện chữ đẹp Chữ sáng tạo:
——————————————————————————-
💻 LIÊN HỆ HỢP TÁC/TÀI TRỢ
Gmail: hoanghieugr80@gmail.com

Nguồn: https://jsavets.org

Xem thêm bài viết khác: https://jsavets.org/giao-duc/