【HOT TIK TOK】【VIETSUB COVER】LOVER BOY 88 – CLAM KHƯƠNG BẰNG X NGẬN MĨ VỊ | CALM 姜鵬 X 很美味【HOT TIK TOK】【VIETSUB COVER】LOVER BOY 88 – CLAM KHƯƠNG BẰNG X NGẬN MĨ VỊ | CALM 姜鵬 X 很美味

“Mỗi một ngày đều nói lời ân ái,em có muốn nghe không?
Nếu muốn chỉ cần nói với anh”

✮ Thể hiện : Clam Khương Bằng X Ngận Mĩ Vị | Clam 姜鵬 X 很美味
✮ Hát gốc: Phum Viphurit & Higher Brothers

Effect : Kirena Jang

☑️Link Facebook :
☑️ FanPage :
☑️ Gmail : Karrywang1911@gmail.com

Oh I’m not a player
dàn nǐ zǒng bù xiāngxìn
xiǎng bǎ zìjǐ biàn shuài zhǐ wèile chèn tuō nǐ
When you need a lover
suíshí kěyǐ call me
Just call me
rúguǒ zhīhòu wǒ huì biànchéng shénme yàng
kěnéng nǐ huì kàn dào wǒ jiéhūn de xiāoxī bèi fàng shàng xīnwén
wǒ huì yǒu yīgè hěn ài wǒ de nánshēng
wǒ yěyǒule zìjǐ de xiǎohái
bù huì biàn de shì wǒ háishì nàgè kěyǐ zài rénqún zhōng
yīyǎn jiù bǎ nǐ zhǎodào de lover girl
wǒ háishì nàgè kěyǐ péi nǐ zhǎo zìjǐ de lover girl
suǒyǐ nǐ ne
I’m missing you my honey don’t you
wǒ shì yīgè bèi nǐ biàn yōuyù de xiǎochǒu oh yeah
měi yītiān dū yǒu qínghuà xiǎng bùxiǎng tīng
Just tell me
qiú qiú nǐ gěi gè huíyīng ràng wǒ kāixīn
I’m ready
Oh I’m not a player
dàn nǐ zǒng bù xiāngxìn
xiǎng bǎ zìjǐ biàn shuài zhǐ wèile chèn tuō nǐ
When you need a lover
suíshí kěyǐ call me
Just call me
nǐ bùyòng piàoliang suīrán yǐjīng hěn piàoliang
wǒ suíshí zhǔnbèi hǎo yíngjiē zhè chǎng jiàoliàng
nǐ bùyòng cōngmíng suīrán yǐjīng hěn cōngmíng
zài bù yīyàng de shíjiān hé nǐ kàn yīyàng fēngjǐng
nǐ bùyòng jiǎzhuāng qíshí nǐ bùyòng jiǎzhuāng
zài yīdiànyuán lǐ wǒ yǎn xiàwá nǐ yǎn yàdāng
nǐ bùyòng gùlǜ qíshí nǐ bùyòng gùlǜ
ràng yuèliàng dàibiǎo wǒ péi nǐ zài yuèguāng xiàmiàn mùyù
You are my motivation
Inner no reason
shì shàngdì sòng gěi wǒ zuì hǎo de present
Baby girl you know my situation
No matter what happened
But you’ll always be my best friend
nǐ shì gāngqín shàng de 36 gè hēi jiàn
nǐ de chūxiàn tiánbǔ xuánlǜ shàng de quēxiàn
nǐ shì zhāng bèi wǒ wúxiàn xúnhuán de lǎo chàngpiàn
guàntóu yǒu bǎozhìqī dàn ài nǐ méiyǒu shàngxiàn
I’m missing you my honey don’t you
wǒ shì yīgè bèi nǐ biàn yōuyù de xiǎochǒu oh yeah
měi yītiān dū yǒu qínghuà xiǎng bùxiǎng tīng
Just tell me
qiú qiú nǐ gěi gè huíyīng ràng wǒ kāixīn
I’m ready
Oh I’m not a player
dàn nǐ zǒng bù xiāngxìn
xiǎng bǎ zìjǐ biàn shuài zhǐ wèile chèn tuō nǐ
When you need a lover
suíshí kěyǐ call me
Just call me
Oh I’m not a player
dàn nǐ zǒng bù xiāngxìn
xiǎng bǎ zìjǐ biàn shuài zhǐ wèile chèn tuō nǐ
When you need a lover
suíshí kěyǐ call me
Just call me
Oh I’m not a player
dàn nǐ zǒng bù xiāngxìn
xiǎng bǎ zìjǐ biàn shuài zhǐ wèile chèn tuō nǐ
When you need a lover
suíshí kěyǐ call me
Just call me

★ JUST SHARE-NOT REUP ★
♪ THANK FOR WATCHING ♪
✪ PLEASE SUBSCRIBE MY CHANNEL ✪

#LoverBoy88 #MinXi #ClamKhuongBang #NganMiVi

Nguồn: https://jsavets.org

Xem thêm bài viết khác: https://jsavets.org/am-nhac/